8065 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Infograafi

Tarjouspyyntö ilmoitettu: 25.2.2024 | Budjetti: Alle 500 € | Avainsanat: Muut

Jätä tarjouspyyntö
Tämä on Nerot.fi -palveluun jätetty tarjouspyyntö. Jätä tarjouspyyntö omasta työstäsi. Välitämme sen ilmaiseksi 8065 kotimaiselle alan mainostoimistolle ja freelancerille.

Tarjouspyynnön kuvaus

Kotisivut kuvituskuva

Tarvitsemme infograafin kuvan laina-aiheiselle sivulle.

Lainatutkimus
Teimme tutkimuksen 500 satunnaisesti valitulle asiakkaalle, jossa kartoitimme heidän valintakriteereitä vakuudettoman lainan hakemiselle. Kyselyssä on annettu mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Tämä tarkoittaa, että vastaajat ovat voineet valita monta eri tekijää, jotka vaikuttavat heidän päätökseensä lainan valinnassa.

Mitkä olivat tärkeimpiä kriteerejä hakiessasi lainaa?

1. Lainan hinta / korkotaso: 54%, (64% naisten keskuudessa suosituin, 44% miesten keskuudessa, mikä osoittaa selkeää preferenssiä luoton kustannuksia kohtaan erityisesti naisten keskuudessa.)
2. Lainan saamisen helppous:50% (miehillä suosituin noin 54%, kun taas naisten keskuudessa suosio on hieman vähäisempi 46%, mikä kertoo lainan saannin nopeuden ja vaivattomuuden merkityksestä etenkin miesten arvioissa.)
3.Lainan nopea myöntämisprosessi: 39%, kuvastaa tarvetta saada rahoitus nopeasti käyttöön.
4. Ehdot jotka liittyvät lainanottoon: 36%, viittaa lainaehtojen merkittävyyteen päätöksenteossa.
4. Maksuaikataulun joustavuus: 32%, korostaa laina-ajan mukauttamisen tärkeyttä lainanottajille.
5. Rahoituspalvelun tunnettavuus: 24%, heijastaa lainanantajan maineen vaikutusta valintaan.
6. Kokemukset kyseisen rahoituslaitoksen kanssa aiemmin: 19%, osoittaa aiempien kokemusten painoarvon lainan tarjoajan valinnassa.
7. Erityinen lainantarjoaja: 16%, ilmaisee uskollisuutta tiettyjä lainanantajia kohtaan.
8. Asiakaspalvelun laatu: 16%, paljastaa asiakaspalvelun roolin lainaprosessissa.
9. Yrityksen imago ja brändin mielikuva: 14%, kertoo brändin vaikutuksesta lainan valinnassa.
10. Rahoituspalvelun tarjoajan sijaintimaa: 12%, viittaa maantieteellisen sijainnin merkitykseen valinnassa.
11. Lainantarjoajan eettiset periaatteet ja vastuullisuus: 11%, heijastaa vastuullisen rahoituksen kasvavaa suosiota.
12. Suosittelut muilta lainanottajilta: 8%, osoittaa vertaisarvioiden merkityksen lainapäätöksessä.
13. Jokin muu syy: 5%, sisältää muita henkilökohtaisia tekijöitä lainan valinnassa.
14. Ei osaa määrittää / Ei ole mielipidettä: 1%, kuvaa epävarmuutta tai tietämättömyyttä valintakriteereistä.


Ammattilainen, haluatko osallistua tähän tarjouspyyntöön?