7966 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Kunnan juhlavuoden visuaalisen ilmeen suunnittelu

Tarjouspyyntö ilmoitettu: 21.12.2023 | Budjetti: Ei tiedossa | Avainsanat: Suunnittelu ja multimedia

Jätä tarjouspyyntö
Tämä on Nerot.fi -palveluun jätetty tarjouspyyntö. Jätä tarjouspyyntö omasta työstäsi. Välitämme sen ilmaiseksi 7966 kotimaiselle alan mainostoimistolle ja freelancerille.

Tarjouspyynnön kuvaus

Kotisivut kuvituskuva

Kunnan juhlavuotta vietetään 2025, ja toivomme juhlavuodesta tulevan aktiivinen ja yhteisöllinen vuosi kaikille saaren asukkaille, vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille ja toimijoille. Juhlavuoden keskiössä tulee olemaan järjestettävät tapahtumat ympäri vuoden sekä juhlavuoden pääjuhla, joka järjestetään kesäkuussa 2025. Juhlavuodesta voitte lukea lisää täältä (osoite lisätiedoissa)

Prosessi 1
Juhlavuoden visuaalisen ilmeen tulee pohjautua Kunnan uudistettuun brändiin manuaaliin (liite), ja toivomme sen viestivän kunnan arvoja ja historiaa.

Osallistamme kuntalaiset juhlavuoden ilmeen suunnitteluun, joten toivomme tarjouksenne sisältävän alustavan ehdotuksen juhlavuoden ilmeestä. Alustavaan ehdotukseen tulee sisältyä luonnokset logosta, väreistä ja graafisista elementeistä. Kunnan juhlavuoden työryhmä valitsee kaikkien ehdotusten joukosta kolme, jotka etenevät kuntalaisten äänestykseen. Äänestykseen valittavat ehdotukset saavat 300 euron korvauksen, poislukien voittaja.

Prosessi 2 – tilaus äänestyksen voittajalta
1. Logo paino- ja digikäyttöön, mahd. pysty- ja vaaka versiot
• Juhlavuoden logon tulee soveltua monenlaiseen käyttöön, kuten verkkosivuille, painotuotteisiin, somejulkaisuihin ja paikallisten yritysten tuotteisiin.
• Toivomme kaksikielistä materiaalia, ruotsiksi ja suomeksi. Ei erillisiä kieliversioita logolle.

2. Kunnan olevaan brändiin sopivat värit ja graafiset elementit
• Värien, muotojen ja graafisten elementtien tulee pohjautua kunnan graafiseen ohjeistoon.


3. Ohjeisto juhlavuoden visuaalisen ilmeen hyödyntämiseen
• Toivomme tiivistä ohjeistoa juhlavuoden grafiikan käytölle, sillä yhtenäisen ilmeen tulee taipua paikallisten yhdistysten tapahtumailmeisiin ja yritysten tuotteisiin.
• Esimerkkejä logojen, värien ja graafisten elementtien käytöstä vaikkapa tapahtumajulisteissa ja erilaisissa tuotteissa.
• Ohjeiston tulee olla selkeä, ja se julkaistaan digitaalisena Kunnan verkkosivuille.
• Ohjeiston tulee olla kaksikielinen, ruotsiksi ja suomeksi.

Aikataulu
1. Ehdotusten DL: 21.1.2024, ehdotukset lähetetään: (sähköpostiosoite lisätiedoissa)
2. Kuntalaisten äänestykseen valittavat ehdotukset 6.2. (Työryhmän kokous ja päätös)
3. Äänestysaika 1.2. - 28.2. Ehdotukset julkaistaan ja äänestys järjestetään kunnan verkkosivuilla.
4. Äänestyksen voittajan julkistaminen, ja visuaalisen ilmeen valinta 29.2.
5. Aloituspalaveri kunnan juhlavuodesta vastaavien kanssa, ja visuaalisen ilmeen jatkotyöstö maaliskuun alusta alkaen.

Tarjousten pisteytys
Tarjoukset pisteytetään seuraavasti ja kolme parasta ehdotusta valitaan seuraavan pisteytyksen mukaan:
Laadulliset / osaamistekjät, asteikko 1-5 (1-2 tyydyttävä, 3-4 hyvä, 5 erinomainen). Painoarvo 80%
- Viesti ja sanoma, 1-5 p
- Ainutlaatuisuus, 1-5 p
- Houkuttelevuus
- Soveltuvuus, 1-5p
- Aiempi kokemus 1-5 p
Hinta, asteikko 1-5 (1-2 kallis, 3 keskivertainen, 4-5 halpa). Painoarvo 20%


Ammattilainen, haluatko osallistua tähän tarjouspyyntöön?