3861 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Kestävän kehityksen verkkokurssien alusta

Tarjouspyyntö ilmoitettu: 27.11.2018 | Budjetti: +10000 € | Avainsanat: Kotisivut

Jätä tarjouspyyntö
Tämä on Nerot.fi -palveluun jätetty tarjouspyyntö. Jätä tarjouspyyntö omasta työstäsi. Välitämme sen ilmaiseksi 3861 kotimaiselle alan mainostoimistolle ja freelancerille.

Tarjouspyynnön kuvaus

Kotisivut kuvituskuva

Rakennamme verkko-oppimisympäristöä kiertotalouden ja vastuullisen ammattitaidon kehittämiseen. Palvelu tuotetaan alussa neljälle ammattialalle: kiinteistönhoito, matkailu, ruokapalvelu ja liiketalous. Jokaisesta ammattialasta tulee verkkokurssikokonaisuus, jonka lisäksi tulee yksi yleinen kestävän kehityksen verkkokurssi. Palvelu julkaistaan osoitteessa (osoite lisätiedoissa *), joka on jo olemassa, mutta sivusto rakennetaan kokonaan uudelleen.

Palvelu tulee olemaan ehompi ja uudempi versio palvelusta: (osoite lisätiedoissa **). Palvelussa ammattilainen voi opiskella oman alansa keskeiset ympäristöasiat ja vastuulliset käytännöt, suorittaa osaamistestin ja saada siitä osaamistodistuksen. Yritys voi käyttää palvelua henkilöstönsä osaamisen ja toimintansa kehittämiseen. Ammatilliselle oppilaitokselle palvelu tarjoaa työkalun, jonka avulla opiskelijaa voidaan ohjata vastuullisen ammattitaidon oppimiseen. Palveluun tulisi erilaisia opetusmateriaaleja sekä erilaisia taso- ja osaamistestejä.

Tällä ilmoituksella haarukoimme potentiaalisia palveluntuottajia ja toteutustapoja. Alla on yleinen kuvaus tulevasta palvelusta, mutta tarkempi vaatimusmäärittely käydään läpi potentiaalisten toimittajien kanssa. Palveluntuottaja voi tarjota myös osaratkaisua. Järjestelmän kokonaisbudjetti on 12 000 euroa. Sellaiseen tarjoukseen tulisi sisältyä kaikki osa-alueet, mukaan lukien graafikon osuus.

1) OPPIMISSISÄLTÖ: sisältö rakennetaan joko a) avoimelle verkkosivulle tai b) Learning management systemin (Moodle tms.) sisään
a) Itse oppimissisältö on alustalla, joka on kaikille avoin ilman kirjautumista ja joka olisi hyvin löydettävissä hakukoneilla (esim. tavallinen Wordpress-sivusto tai muu open source -järjestelmä). Tämä tarkoittaa tekstiä, kuvaa, videota ääntä, interaktiivisia elementtejä (esim. h5p tai articulate). Välissä on siis sekä harjoitustehtäviä että tietoa.
b) Oppimissisältö voi myös olla kokonaisuudessaan LMS:n tai muun vastaavan järjestelmän sisällä ja vaatia kirjautumisen jo ennen opiskelun aloittamista.

2) OSAAMISTESTI: Osaamistestiä varten on kirjauduttava käyttäjänhallintajärjestelmään (LMS tai vastaava). Osaamistestissä on 5 osiota (voi olla myös 5 erillistä testiä). Kaikki 5 testiä pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa osaamistodistuksen. Testikysymykset ovat aina eri – ne arvotaan suuremmasta joukosta kysymyksiä. Jos testi ei mene läpi, opiskelija saa tietää, mitkä menivät oikein ja mitkä väärin, mutta ei saa tietää oikeita vastauksia. Jos testi menee läpi, opiskelija saa onnitteluviestin ja mahdollisuuden ladata osaamistodistuksen (pdf, jossa on hänen nimensä ja suorituksen päivämäärä). Hyväksytty suoritus/ testin tulokset pitää voida jakaa someen. Osaamistodistus on voimassa 3 vuotta.

Osiot 1 ja 2 voidaan tilata joko samalta tai eri toimittajilta.

3) KÄYTTÄJÄHALLINTA: Taustalle tarvitaan käyttäjähallinta: yrityksen on voitava luoda itselleen tili ja seurata työntekijöidensä suorituksia. Yritystilin alle pitää voida luoda alatilejä (esim. organisaation toimipisteiden mukaan) ja niiden alle tulevat yrityksen työntekijät. Jos yritys on pieni, se tarvitsee vain yritystilin; jos yritys on suuri, se tarvitsee alatilejä.

Organisaatio voi itse ladata työntekijöidensä tiedot järjestelmään (esim. csv- tai excel-tiedostona, tai manuaalisesti). Tietoina vähintään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Mahdollisesti myös tehtävänimike ja alatili, jolle työntekijä kohdennetaan. On myös pohdittava kirjautumismahdollisuuksia, jos työntekijällä ei ole sähköpostiosoitetta.

Työntekijän on päästävä itse muokkaamaan omia tietojaan ja mahdollisesti hävinneen salasanan tilalle käyttäjä voi tilata itsenäisesti uuden salasanan.

4) OSAAMISTODISTUKSET: Kun työntekijä on läpäissyt osaamistestin, hän saa osaamistodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Organisaatio saa toimipaikkakohtaisen osaamistodistuksen, kun 90 % alatilin työntekijöistä on suorittanut osaamistodistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.

5) MAKSUMUURI: Tavoitteena on, että palvelu tuottaisi sen verran, että sitä on mahdollista ylläpitää. Palvelussa on oltava jonkinlainen integraatio maksujen tekemiselle ja adminilla mahdollisuus jäädyttää tili, mikäli maksua ei ole tehty. Maksu voi olla esim. vuosittain laskutettava kuukausikohtainen subscription tai osaamistodistuskohtainen maksu.

6) Valinnainen toiminnallisuus: AUTOMAATTISET MUISTUTUKSET: kun ammattilaisen osaamistodistus on vanhentumassa, hänelle lähtee asiasta sähköposti. Yritykselle lähtee viesti esim. 2 kertaa vuodessa niistä ammattilaisista, joiden osaamistodistus on vanhentumassa seuraavan 6 kk aikana.

7) TULEVAISUUS: Sivustolle pitää olla mahdollista tuottaa tulevaisuudessa lisää kursseja ja uusia kieliversioita.


Ammattilainen, haluatko osallistua tähän tarjouspyyntöön?