8212 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Tarjouspohja ja tarjouksen tekeminen


Tässä artikkelissa käydään läpi hyvä tarjouspohja ja annetaan vinkkejä kattavan tarjouksen kirjoittamiseen. Jokaisen yrityksen kirjoittaman tarjouksen sisällön ja viestin pitäisi tietysti olla persoonallinen, mutta selkeyden vuoksi tässä on tärkeimpiä asioita joita tarjoukseen kannattaa sisällyttää.


Muista että myyntityö ei lopu siihen, että lähetät tarjouksen asiakkaalle vaan häneltä pitää aktiivisesti kysyä ostopäätöstä.


Tarjouksen rakenne

Aloita luomaan oma tarjouspohja lisäämällä tarjouspohjan alkuun lyhyt kappale, jossa esitellään tarjouksen sisältö. Samaisessa kappaleessa voi myös puhutella asiakasta ja kertoa miksi hänen kannattaisi päätyä valitsemaan juuri tämä tarjous. Maalaa asiakkaalle visio miten projektista tulee erittäin onnistunut kun hän valitsee sinut yhteistyökumppaniksi.


Tarjouksen sisältö ja työvaiheet

Voit hinnoitella työn joko tuntihinnoitteluna tai projektina. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin hyödyllistä avata asiakkaalle mistä osioista tarjous muodostuu. Erittelyyn kannattaa myös ilmoittaa työvaiheiden hinnat, jotta asiakas pystyy helposti hahmottamaan mistä lopullinen hinta muodostuu.

Siltä varalta, että asiakkaalla tulee lisävaatimuksia projektin kuluessa, voi olla hyödyllistä mainita myös tuntiveloituksesi jolla nämä toteutetaan.


Työn toteutusaikataulu vaiheittain

Listaa asiakkaalle valmiiksi miten työ tulee edistymään tarjouksen hyväksymisestä valmiin työn luovuttamiseen. Tämä antaa asiakkaalle ammattimaisen vaikutelman ja hän pystyy nopeasti saamaan ymmärryksen projektin läpiviennistä ja sen aikataulusta. Selkeä aikataulu viestii myös kokemuksesta ja antaa varmuutta asiakkaalle päätöksentekoon.


Mahdolliset asiakkaan tarvitsemat lisäpalvelut

Tässä vaiheessa asiakkaalle on hyvä kertoa myös muista projektin toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten esim domainin rekisteröinti, web-hotellin kustannukset tai painotyön hinta. Voit myös tarjota asiakkaalle omia lisäpalveluita, jotka mielestäsi olisivat hyödyllisiä hänelle.


Referenssit ja aikaisemmat vastaavat projektit

Referenssit puhuvat puolestaan, joten niitä kannattaa ehdottomasti käyttää kun mahdollista. Mainitsemisen arvoista on myös nostaa esille, jos olet toteuttanut vastaavanlaisia projekteja aikaisemmin.


Maksuehto

Ehdota miten haluaisit asiakkaan maksavan projektin. Tässä vaihtoehtoina esimerkiksi ennakkomaksu, osittainen maksu tai sopimuksen mukaan. Mahdollisten ongelmatilanteiden varalta voit perustellusti myös pyytää asiakasta maksamaan osan työn kokonaissummasta jo projektin alussa.


Projektin aikana kommunikointi

Ongelmatilanteissa ja projektin sujuvuuden kannalta asiakas voi olla kiinnostunut tietämään miten ja milloin hän voi tarvittaessa olla teihin yhteydessä.


Tarjouksen hinta

Mainitse selkeästi tarjouksen koko summa. Muista myös mainita miten menetellään, jos projektiin tulee lisävaatimuksia ja paljonko niistä veloitetaan erikseen.


Tarjouksen voimassaoloaika ja hyväksymisen kannuste

Tarjouksen voimassaoloajan lisäksi voit sisällyttää tarjoukseen lisäkannusteen, jonka vuoksi asiakkaan kannattaa valita juuri tämä tarjous. Se voi olla esimerkiksi nopean tilaajan etu tai samaan hintaan tehtävä lisäpalvelu.


Tallenna oma tarjouspohja ja päivitä sitä tarvittaessa

Yllä läpikäytyjen kohtien pohjalta sinulla pitäisi olla hyvä käsitys siitä mitä hyvän tarjoukseen pitäisi sisältää. Helpota myyntityötäsi luomalla näillä neuvoilla oma tarjouspohja ja tallenna se myöhempää käyttöä varten. Muista kuitenkin projektikohtaisesti muokata tarjouspohjaa asiakkaalle sopivaksi ja päivittää mm. referenssejäsi kun niitä kerääntyy lisää.