8210 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Rekisteriseloste


Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Somella Oy (2440368-0)

 3. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:
 4. Eero Rönkkö
  email: eero@nerot.fi

 5. Rekisterin nimi
 6. Nerot.fi - verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Somella Oy:n toimesta Nerot.fi – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Somella Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin. Somella Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

  Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Yksityiskäyttäjän tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite sekä muut käyttäjän lisäämät tiedot itsestään kuten kielitaito, työkokemus, koulutustausta tai muu henkilökohtainen esittely.
  Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, sekä työkokemus ja referenssit tai muu yrityksen itsestään laatima esittely.
  Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
  Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
  Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
  Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
  Käyttäjiltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen.
  Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
  Somella Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
  Julkisista rekistereistä.

 13. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 14. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

 15. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 16. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 17. Rekisterin suojauksen periaatteet
 18. Manuaalinen aineisto
  - Ei manuaalista aineistoa.

  ATK:lla käsiteltävät tiedot
  - Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
  - Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
  - Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.