8125 alan yritystä valmiina töihin
Kotisivut, verkkokaupat, logon suunnittelu ja paljon muuta...

Käyttö- ja sopimusehdot


"Palvelulla" tarkoitetaan Somella Oy:n, jäljempänä "Yhtiö", tarjoamaa Nerot.fi-verkkopalvelua, jossa Yhtiö välittää toimeksiantoja rekisterissään oleville Palveluntarjoajille.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa ("freelanceri" tai yritys) ja "Toimeksiantajalla" toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). "Käyttäjällä" tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Toimeksiantajaa.

Ehdot päivitetty viimeksi 08.06.2016

Käyttöehdot

  Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

 1. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset
 2. Käyttäjät sitoutuvat Palvelun käyttö- ja sopimusehtoihin rekisteröityessään Palveluun. Käyttäjä automaattisesti rekisteröityy Palveluun jättäessään tarjouspyynnön.

  Yhtiöllä on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi sisäänkirjautuessaan Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

 3. Muut sopimukset
 4. Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa.

 5. Yhtiön yleinen vastuunrajoitus
 6. Palvelu tarjoaa kauppapaikan ulkoistettaville toimeksiannoille. Yhtiö toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

  Yhtiö ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen Käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

  Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Yhtiö ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

 7. Käyttäjien palveluun lisäämä materiaali
 8. Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjien toimesta lisätty. Yhtiöllä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

 9. Toimeksiannot
 10. Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Palvelu tarjoaa mallisopimuksen, jota Käyttäjät voivat halutessaan käyttää.

  Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

 11. Julkisuus
 12. Palvelussa olevien Käyttäjien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin.

  Palvelu ei ole vastuussa mikäli Käyttäjien Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjien tulisi huomioida tämä esimerkiksi mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

 13. Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet
 14. Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

 15. Palvelun markkinointi
 16. Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

 17. Käyttäjätili
 18. Rekisteröityessään Palveluun, Käyttäjien tulee rekisteröityä oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia käyttäjien tulee päivittää tietonsa.

  Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ellei Yhtiö ole erikseen antanut siihen lupaa.

  Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili.

  Yhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

 19. Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys
 20. Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Yhtiön omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttäminen ilman Yhtiön lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Yhtiölle.

Sopimusehdot

Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

 1. Sopimuksen syntyminen
 2. Käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot rekisteröityessään Palveluun. Sopimus Käyttäjän ja Yhtiön välille syntyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa toimeksiannon tai tekee tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon tai kun Käyttäjä ostaa Yhtiöltä jonkin sen tarjoaman palvelun tai tuotteen.

 3. Palvelutasot
 4. Palveluun rekisteröitynyt Palveluntarjoaja voi valita useasta eri tasosta itselleen sopivimman vaihtoehdon. Palvelutasot ja niihin sisältyvät oikeudet ovat nähtävillä hinnasto-sivulla. Käyttäjän voimassaoleva Palvelutaso on nähtävillä Käyttäjän omalla sivulla ja Käyttäjä voi muuttaa omaa palvelutasoaan sen kautta. Palvelutasot sisältävät kulloinkin sivustolla mainitut niihin kuuluvat oikeudet. Yhtiö pidättää oikeuden palvelutasojen sisältöjen tarkistamiseen.

 5. Palvelun käytöstä veloitettavat palkkiot
 6. Palvelun käytöstä veloitettava palkkio määräytyy valitun palvelutason mukaan ja on nähtävillä voimassaolevasta hinnastosta. Esitettyihin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassaolevan arvonlisäverolain mukaisesti. Yhtiö pidättää oikeuden hintojen tarkistamiseen.

  Veloitettava palkkio veloitetaan Käyttäjän Palveluun lisäämältä maksukortilta tai laskulla. Lasku muodostuu Käyttäjän omalle sivulle. Korttimaksuissa Palvelun käyttö on mahdollista välittömästi sen jälkeen kun Käyttäjä on valtuuttanut korttiveloituksen. Laskulla maksettaessa Palvelun käyttö on mahdollista välittömästi sen jälkeen kun Käyttäjä on tilannut Palvelutason. Palvelutason tilaus on jatkuva ja valittu Palvelutaso pysyy voimassa, ja veloitetaan, kunnes Käyttäjä lopettaa sen tilaamisen.

 7. Palvelutason päivittäminen
 8. Palvelutason päivittäminen ylös- tai alaspäin seuraavaan palvelutasoon on mahdollista milloin tahansa. Kuitenkin, Palvelun väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä Käyttäjien yhdenvertaisen aseman takaamiseksi, alaspäin päivitettäessä tulee aiemman tilauksen ensin kulua loppuun ennen kuin uusi Palvelutaso astuu voimaan. Päivitettäessä palvelutaso ylöspäin tulee uusi taso voimaan välittömästi.

 9. Muut ehdot
 10. Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot esimerkiksi vain hintatason selvittämiseksi on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjän tili mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

 11. Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto
 12. Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa siirtää sille kuuluvat saatavat kolmannen osapuolen perittäväksi. Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili jos Käyttäjä ei suorita Palvelun käytöstä aiheutuvia palkkioita. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiöille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

 13. Maksaminen
 14. Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

 15. Maksutavat
 16. PayForm-palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

 17. Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot
 18. Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: payform@bambora.com
  Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta